Ukloniti ?e se ukupno 23 mola u Medulinu

GRA?EVINSKA INSPEKCIJA NASTAVLJA AKCIJU U MEDULINU
Danas je nastavljeno uklanjanje bespravno sagra?enih molova na podru?ju op?ine Medulin. Budu?i da je poluotok Vižula arheološki lokalitet, te na njemu nije dozvoljena nikakva gradnja radove na uklanjanju na toj lokaciji od po?etka nadzire predstavnik Ministarstva kulture Uprave za zaštitu kulturne baštine. Jedan bespravno sagra?eni mol uklonila je investitorica sama a ostale uklanja Gra?evinska inspekcija. Ukloniti ?e se ukupno 23 bespravno sagra?ena mola te jedno drveno spremište. Od po?etka godine u Hrvatskoj su uklonjena 124 bespravno sagra?ena objekta. Od toga 59 ih je bilo uz more a 65 u kopnenom dijelu Hrvatske. Od 124 objekata Gra?evinska inspekcija ih je uklonila 9 a sve ostale su uklonili investitori sami. (REX)

Facebook komentari