Uklanjaju se dva himalajska cedra u okolišu Arheološkog muzeja Istre

OBAVIJEST O CEDROVIMA KOD ARHEOLOŠKOG MUZEJA
Budući da predstavljaju potencijalnu opasnost za prolaznike, u narednim danima bit će uklonjena dva himalajska cedra ispred Arheološkog muzeja Istre. Projektom obnove Arheološkog muzeja Istre bilo je planirano očuvanje sva tri himalajska cedra koja se nalaze ispred zgrade muzeja. Nažalost, zbog nestabilnosti, dva cedra kraj stubišta koje vodi u muzej, moraju se ukloniti.

Studija koju je u veljači 2020. godine izradilo poduzeće „Urbani šumari“ pokazala je da je stabilnost spomenuta dva cedra narušena te da postoji ozbiljna opasnost da bi se mogli izvaliti i tako ugroziti sigurnost ljudi i imovine. Zatraženo je i drugo mišljenje inženjera šumarstva Christiana Galla, koji je potvrdio rezultate spomenute studije. Nakon savjetovanja sa Zelenom Istrom i na njenu preporuku, Arheološki muzej Istre zatražio je i treće mišljenje, odnosno ekspertizu Frana Poštenjaka iz poduzeća „Arboring“, ne bi li se ipak našla mogućnost za očuvanje stabala. Ispitana je mogućnost očuvanja stabala tehnikom sidrenja, ali je rezultat pokazao da navedena tehnika ne može biti primijenjena u ovom slučaju, te je potvrđeno mišljenje da se stabla moraju žurno ukloniti radi sigurnosti ljudi i imovine.

Za uklanjanje je ishodovana dozvola Grada Pule. Radovi će započeti krajem studenog i trajati, ukoliko vremenske prilike to dozvole, šest radnih dana. Radove uklanjanja izvodit će poduzeće "Macaklin".
.
Cedrovi koji se uklanjaju posađeni su 50-ih godina dvadesetog stoljeća. Njihova građa iskoristit će se za izradu urbanog namještaja u okolici muzeja te prilikom uređenja muzeja. Nastojeći zadržati što više zelenila u okolišu, Arheološki muzej Istre je naručio studiju hortikulturnog uređenja. Na mjestu uklonjenih cedrova posadit će se novi himalajski cedrovi visoki 5 metara.

Treći veliki cedar koji se nalazi kod Dvojnih vrata, posađen oko 1890. godine, u deblu ima veću šupljinu nastalu djelovanjem gljiva truležnica. Usprkos tome sukladno elaboratu ovaj je cedar statički stabilan, te će Arheološki muzej Istre učiniti sve kako bi ga sačuvao: financirati će oporavak staništa, tretiranje gljiva truležnica, uređenje krošnje te daljnje dijagnostično praćenje razvoja stabla u kontekstu sigurnosti.

Facebook komentari