Ukinuta zabrana kupanja u uvali Valsaline

1. I 2. RUJNA UZORKOVANO MORE - PLAŽA JE SIGURNA ZA KUPANJE GRAĐANA
Zbog pretpostavke izlijevanja sadržaja pa prema tome i onečišćenja mora, u utorak, 1. rujna, na vidljivim su mjestima postavljene su preventivne table sa znakom Zabrane kupanja od strane Pragrande d.o.o. te je zatraženo uzorkovanje mora u uvali Valsaline od strane ovlaštene institucije. Danas su pristigli rezultati uzorkovanja mora provedenog u ponedjeljak 1. rujna 2020. godine na morskim plažama, odnosno kupalištima Mornar i Ferijalni savez.

Prema rezultatima ispitivanja uzoraka mora 1. rujna, uzorci mora uzeti na mjernim točkama odgovaraju kvaliteti mora za kupanje prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (N.N. 73/08.). Također, preliminarni rezultati uzorkovanja uzeti ponovno 2.9. pokazuju da je more u skladu s kakvoćom mora za kupanje.

Obzirom na dobivene rezultate kakvoće mora, nema prepreke daljnjem kupanju u Uvali Valsaline. Plaža je sigurna za kupanje građana. Pragrande će tijekom dana maknuti table o zabrani kupanja.

(Rex)

Facebook komentari