U Puli PUP izglasan bez oporbe

 

OPORBA DEMONSTRATIVNO NAPUSTILA SJEDNICU GRADSKOG VIJE?A

 

Na današnjoj sjednici Gradskog vije?a Grada Pule, kao što se i pretpostavljalo vladaju?i su izglasali novi Provedbeni urbanisti?ki plan za podru?je Sradog grada Pula. Usvajanju PUP-a Stari grad Pula prethodila je burna rasparava tijekom koje su vije?nici Nezavisne Gradske liste nositeljice Loredane Štok i vije?nici ISDF-a naglašavali kako se PUP radi za interese vladaju?ih i da nije ra?en u interesu gra?ana. Oporba je ogor?ena zbog ?injenica da niti jedan od njihovih amandmana nije prihva?en odlu?ila napustiti sjednicu što nije zasmetala vladaju?u  koaliciju da izglasa novi PUP. Ova je odluka izglasana bez obzira što sjednici nije prisustvovao donedavni HDZ-ovac Vlado Mili?, naime i bez njega vladaju?a koalicija skupila je dovoljan broj glasova. (N.M.)

Facebook komentari