U srijedu u Puli prva radionica Hrvatske udruge banaka

BESPLATNA RADIONICA "KAKO USKLADITI PRIMANJA I TROŠKOVE?"
Hrvati su samo tijekom prošlih boži?nih i novogodišnjih blagdana prema procjeni Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) potrošili ?ak 11 milijardi kuna, a s obzirom na tendecije iz proteklih godina, niti ove godine nije nerealno o?ekivati toliku brojku. Završetak sezone godišnjih odmora i približavanje one blagdana, dobar je trenutak za sistematsko planiranje vlastitih budžeta kako bi stres pla?anja i podmirenja dugova sveli na minimum. Ve? sad bi trebalo zapo?eti planirati idu?i godišnji odmor, a za planove za mjesec prosinac krajnji je trenutak.
Upravo poticanje na pomno planiranje vlastitog budžeta jedan je od ciljeva besplatnih radionica za gra?ane pod nazivom “Kako uskladiti primanja i troškove?” koje se od lipnja ove godine održavaju u šest gradova (Osijek, Pula, Rijeka, Varaždin, Zadar i Zagreb).
Radionice u gradu Puli po?inju s izvo?enjem u prva dva jesenska termina 12. i 26. rujna, te ?e kao i u ostalih gore navedenih 5 gradova biti održavane sve do kraja godine.
Plan održavanja radionica "Kako uskladiti primanja u troškove?" u Puli
Mjesto održavanja: Gradska knjižnica i ?itaonica, Kandlerova 39, Pula
Prijave za radionicu: na tel. 01/48 60 080 ili e-mail: radionica@hub.hr
Radionice po?inju u 17 sati, predvi?eno trajanje je oko 90 minuta.

Datumi radionice:
12.09.2007.
26.09.2007.
10.10.2007.
17.10.2007.
14.11.2007.
28.11.2007.
12.12.2007.
19.12.2007.

Facebook komentari