U slu?aju prometnih gužvi, intervenirat ?e policija

PRIOP?ENJE PULSKOG GRADONA?ELNIKA

"Sukladno velikom interesu javnosti vezano uz nastavak radova na izgradnji kanalizacije i prometnih gužvi koje uzrokuju iste dostavljamo Vam sljede?e informacije: Dana 9. svibnja 2007. gradona?elnik Boris Mileti? održao je sastanak s ravnateljicom Arheološkog muzeja g?om. Kristinom Džin, na kojem je raspravljano o nalazima koji su se pojavili tijekom radova na lokalitetu zida Uljanika kod pošte. Gospo?a Džin je izrazila svoju punu kooperativnost vezano uz predmetne radove te je izrazila svoju punu spremnost na suradnju s Gradom, te da ?e se radovi u djelokrugu Arheološkog muzeja odvijati paralelno s radom na izgradnji kanalizacije i da iste ne?e usporavati.

Vezano uz prometne probleme koji su se pojavili uslijed izvo?enja radova na kanalizaciji i preusmjeravanju prometa izvršene su konzultacije sa rukovode?im osobljem policijske uprave u kojima je dogovoreno da ?e se za vrijeme najve?ih prometnih gužvi osigurati djelatnik prometne policije na najkriti?nijim prometnim punktovima", stoji u priop?enju prvog ?ovjeka Pule, Borisa Mileti?a.

Facebook komentari