U nedjelju 1. U?karski sajam

PREZENTACIJA AUTOHTONIH PROIZVODA I STARIH ZANATA
U nedjelju 9. rujna na prijevoju poklon u Parku prirode U?ka, održat ?e se 1. U?karski sajam. Namjera je organizatora, Javne ustanove Park prirode U?ka, kroz sajam posjetiteljima približiti Park prirode U?ka i njegovu etnološku baštinu kroz autohtonu gastronomsku ponudu, tradicijsku hranu i pi?a, stare zanate, glazbu i obi?aje te omogu?iti lokalnom stanovništvu da svoje tradicionalne proizvode i djelatnosti prezentira široj javnosti. U?karski sajam zamišljen je kao manifestacija izložbenog, prodajnog, degustativnog, edukativnog i zabavnog karaktera.  
Lokalni proizvo?a?i prezentirat ?e svoje proizvode uz degustaciju i prodaju. Na izložbenom dijelu mo?i ?e se razgledati tradicionalni alati, oru?e i posu?e kroz etno zbirku, tradicionalni zanati, autohtoni glazbeni instrumenti i njihova izrada te raznovrsne  gljive s podru?ja U?ke i ?i?arije. Posebno ?e biti ure?en tor za životinje gdje ?e posjetitelji mo?i vidjeti autohtone doma?e životinje tradicionalno važne za ovaj kraj. Edukativni dio sajma obuhvatiti ?e razna stru?na  predavanja, a koja ?e se održati u u?ionici u prirodi u neposrednoj blizini.
U zabavnom dijelu nastupit ?e folklorna društva, vokalne skupine s tradicijskim plesovima i pjesmama te djeca lokalne podru?ne škole s recitatorskim programom na ?akavštini. Kao poseban gost nastupit ?e Tamara Obrovac s Transhistria Electric bendom. Realizacijom ove manifestacije želja je organizatora stvoriti prepoznatljivost Parka prirode U?ka kroz elemente materijalne i nematerijalne kulturne baštine Parka te razviti kulturnu atrakciju i proizvod koji ?e pridonijeti proširenju i oboga?ivanju turisti?ke ponude u Parku prirode U?ka kroz tradicionalno održavanje manifestacije. Sajam ?e biti otvoren od 10 do 20 sati, pokrovitelji su Istarska i Primorsko-goranska županija. (S. Š./IP)

Facebook komentari