U Medulinu dvije umjereno zaga?ene plaže

PROVEDENO JOŠ JEDNO MJERENJE KAKVO?E MORA

Ministarstvo je na svojim web stranicama objavilo rezultate tre?eg ovogodišnjeg mjerenja kakvo?e mora na plažama hrvatskog Jadrana. Tre?e po redu ispitivanje kakvo?e mora trajalo je od 30. svibnja do 15. lipnja 2007. i obavljeno je na 873 to?ci. To?ka ja?eg one?iš?enja je kupalište Hotela Park u Rijeci, na kojoj ?e biti zabranjeno kupanje dok ispitivanja ne pokažu da more udovoljava propisanim standardima. Umjereno one?iš?eno more registrirano je na ukupno devet plaža od toga su dvije u Medulinu (Stupice, AC Medulin II – plaža šumica), tri u Rijeci (Rekreacijski centar 3 Maj, kupalište zapad, kupalište istok) te po jedna u Crikvenici (Talasoterapija), Opatiji (Ika plaža), Šibeniku (Grebaštica - Mjesto) te Plo?ama (Nova gradska plaža). (IP)

Facebook komentari