U ?etvrtak na podru?ju Grada Vodnjana dezinsekcija komaraca

SPREMITE P?ELE NA SIGURNO!

Iz Grada Vodnjana nam je stiglo priop?enje koje se ti?e vremena i trajanja akcije dezinsekcije komaraca na podru?ju toga Grada. U priop?enju stoji: Na podru?ju Grada Vodnjana u ?etvrtak, 05.07.2007. godine provesti ?e se adulticidna akcija dezinsekcije komaraca (suzbijanje odraslih jedinki), metodom toplog zamagljivanja. Akcija ?e obuhvatiti naselja Vodnjan, Galižana, Peroj, Gajana i Barbariga, a zapo?eti ?e u ?etvrtak u 21 sati i biti ?e završena u petak, 06.07.2007. godine u jutarnjim satima.

Molimo sve p?elare da sklone p?ele i zatvore košnice, budu?i da je preparat koji ?e se koristiti toksi?an za p?ele.

Facebook komentari