U Vižinadi održana prva radionica

PROJEKT ''UVOD U UPRAVLJANJE POKROVNIM USJEVIMA U VINOGRADU''
Dana 11. rujna 2017. s početkom u 18:00 sati u prostorijama Zajednice Talijana u Vižinadi održana je 1. radionica u sklopu projekta LAG-a „Sjeverna Istra“ u suradnji s Veleučilištem u Rijeci i Poljoprivrednim odjelom u Poreču pod nazivom „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“.

U svibnju 2017. godine LAG-u „Sjeverna Istra“ dodijeljena su sredstva Istarske županije za provedbu navedenog projekta putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu. Konkretno, riječ je o projektu čiji je glavni cilj upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima.

Cilj održane 1. radionice „Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradu“ bio je upoznati sudionike s pozitivnim i negativnim aspektima  primjene  pokrovnih usjeva koji se primjenjuju u međurednom prostoru u vinogradima s naglaskom na izazove primjene spomenute agrotehničke metode u klimatskim uvjetima u Istri.

Voditeljica radionice, dr.sc. Melita Zec Vojinović, upoznala je sudionike s time što su i koja je uloga pokrovnih usjeva kao jedne od metoda uzdržavanja tla. Istaknuto je da je to metoda koju koriste svi sustavi poljoprivredne proizvodnje kako konvencionalni tako i održivi sustavi proizvodnje u koji spadaju npr. ekološka, integrirana, biodinamička poljoprivreda, samo što u održivim sustavima poljoprivredne proizvodnje pokrovni usjevi imaju veći značaj.

Nakon predstavljanja svih dobrobiti koje pokrovni usjevi imaju, sudionici su u grupama raspravljali i odabrali dobrobiti koje bi koristile njihovom vinogradu. Cilj ovog zadatka je bio da se na osnovi uzgojnih uvjeta specifičnog vinograda evaluiraju odabrane dobrobiti te da se donese odluka o tome hoće li određena dobrobit pokrovnog usjeva zaista i biti dobrobit za specifičan vinograd.

Također, predstavljene su i negativne strane korištenja pokrovnih usjeva i zatravljaivanja kao i rezultati istraživanja koji pokazuju kako je moguće riješiti neke od izazova u primjeni pokrovnih usjeva u zemljama sličnih klimatskih uvjeta.

Prezentacijom mišljenja vinogradara kao i njihove zabrinutosti o primjeni pokrovnih usjeva u zemljama slične klime završena je prva informativno-edukativna radionica. (REX)

Facebook komentari