U tijeku je izrada Akcijskog plana za mlade Istarske županije 

U tijeku je izrada Akcijskog plana za mlade Istarske županije -121392

2021. – 2025. GODINE
U tijeku je izrada Akcijskog plana za mlade Istarske županije 2021. – 2025. koji je zapravo provedbeni plan Regionalnog programa za mlade Istarske županije, svojevrsni nastavak i nadopuna Regionalnog programa koji će konkretnim aktivnostima, vremenskim rokovima i podijeljenim odgovornostima doprinijeti ostvarenju navedenih aktivnosti i mjera.
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva već je krenula sa prikupljanjem potreba i prijedloga te je prilikom obilježavanja Dana mladih Istarske županije, u petak, 17. rujna 2021. u pulskom Circolu, a nakon održane panel rasprave na temu “Rad s mladima u Istarskoj županiji”, održala interaktivnu radionicu sa 20tak mladih iz cijele Istre. Tijekom interaktivne radionice prikupljeno je mnogo vrijednih inputa od mladih i onih koji rade s mladima o njihovim potrebama i željama, a koje će biti uzete u obzir prilikom izrade Akcijskog plana.
S obzirom na veliku važnost ovog dokumenta, pozivamo sve zainteresirane dionike, mlade i one koji rade sa mladima u raznim tematskim područjima da se uključe u davanje prijedloga i mišljenja po pitanju aktivnosti koje bi trebale ući u Akcijski plan a to se može učiniti putem online upitnika: [url=https://kwiksurveys.com/s/mRId4ag0]https://kwiksurveys.com/s/mRId4ag0[/url]

(REX)