U Poreču Odvodnja ispituje instalacije javne odvodnje

NASELJE KADUMI, OD 8.00 DO 15.00 SATI
U Poreču će se od 22.01 do 26.01.2018. uz Odvodnju Poreč d.o.o. vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija javne odvodnje u naselju Kadumi radnim danima od 08:00 do 15:00 sati.

Ispitivanje instalacija vršit će se uređajem za upuhavanje umjetno generiranog dima koji nije štetan za ljudsko zdravlje i okoliš.
(rex/Manuel Angelini)
 

Facebook komentari