U nižim razredima osnovnih škola obustava nastave osim ako nema mogućnosti za online

ODLUKA STOŽERA O NASTAVI NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE OD 12. DO 17. TRAVNJA 2021.
Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021. - od 12. do 17. travnja 2021. godine.

Temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije, te uz pozitivno očitovanje osnivača škola Istarske županije, Grada Pule, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Umaga, Grada Labina i Grada Pazina, nastava će se odvijati kako slijedi:

• od 12. do 17. travnja 2021. - OBUSTAVLJA SE NASTAVA u svim osnovnim školama u razrednoj nastavi, za niže razrede od I. do IV., ali samo za one škole koje nemaju mogućnost raditi prema Modelu C, nastava na daljinu (online),

• od 12. do 17. travnja 2021. - u svim osnovnim školama nastava za predmetnu nastavu, za više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda odvijat će se prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online),

• od 12. do 17. travnja 2021. - u svim srednjim školama, uključujući i maturante, nastava će se odvijati prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online).

Stožer civilne zaštite temeljem procjene epidemiološke situacije donijet će do 14. travnja 2021. Odluku o daljnjem modelu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije.

(rex)

 


 

Facebook komentari