Zadnjih dana Gregovicu i Valkane opsjeda na tisuće leptira

RADI SE O HRASTOVOM GUBARU KOJI NAPADA SVE ŠUMSKE VRSTE I VOĆKE
Zadnjih dana neke rubne gradske kvartove u Puli (Gregovica, Valkane) opsjeda na tisuće leptira. Zavod za javno zdravstvo zaprimio je danas nekoliko poziva, te je ekipa na čelu sa Nediljkom Landekom, voditeljem Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, izišla na teren.
 
Nakon uzimanja uzoraka kontaktirali su našeg vodećeg stručnjaka za leptire dr.sc. Tonija Korena koji im je potvrdio da se radi o hrastovom gubaru. Iako je ime hrastov on je polifag što znači da napada i druge šumske vrste ali i voćke!

Nekih godina može napraviti golobrst tj. ostaviti drveće potpuno bez lišća. No trenutno ne treba ništa poduzimati jer se radi o odraslim oblicima koji ne rade nikakvu štetu a biljke napada njegova gusjenica (ličinka). Stoga je bitno obratiti pozornost na daljnji monitoring gusjenica kako bi mogle na vrijeme spriječiti moguće štete na drveću na području grada.

(rex)

Facebook komentari