U Ministarstvu kulture za sada nemaju primjedbe

NASTAVLJENO UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE  U MEDULINU
U redakciju Regional expressa pristiglo je saop?enje Ministarstva  zaštite okoliša,prostornog ure?enja i  graditeljstva kojeg objavljujemo u cijelosti.Predstavnici Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture koji prate radove na uklanjanju bespravnih molova na poluotoku Vižula, koji je arheološki lokalitet te je na njemu zabranjena gradnja, do sada nisu unijeli primjedbe u gra?evinski dnevnik. Predvi?eno je da ?e predstavnici Ministarstva kulture na toj lokaciji ostati do samog završetka radova i na kraju podnijeti Završno izvješ?e. (REX)

Facebook komentari