U Medulinu održana tribina o održivom gospodarenju otpadom

TRIBINU SU VODILE IRENA BURBA I NINA BRNIĆ IZ ZELENE ISTRE
U prostoru 3mc-a, u Medulinu, u petak 10. svibnja 2019. godine održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu edukativnih aktivnosti projekta "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u partnerstvu s Gradom Vodnjanom i u suradnji sa Med eko servisom d.o.o. i Kontradom d.o.o. . Cilj tribine je bio objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom od smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe predmeta do pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.
 
Na tribini su se mještanima prvo kroz edukativno predavanje predstavili načini upravljanja otpadom u kućanstvu sa detaljnim smjernicama o smanjenju nastanka otpada, kako ispravno odvajati korisni otpad, kako kompostirati i reciklirati, te date upute o „zero waste“ načinu života, te zašto i kako zauvijek prekinuti sa korištenjem plastike.  
 
Drugi dio tribine činila je radionica izrade prirodne kozmetike i prirodnih sredstava za čišćenje, sa praktičnim savjetima za smanjenje nastanka otpada u kućanstvu i kako malim promjenama i koracima možemo doprinijeti kvalitetnijem i zdravijem načinu života, te zaštiti okoliša.
 
Tribinu su vodile Ireba Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra. Na tribini je bilo osigurano prevođenje na znakovni jezik.  
 
Obzirom na aktualnost i zanimljivost teme posjećenost tribine je bila velika, a većinu posjetitelja, činile su žene.
Posjetitelji su se informirali i poslušali praktične savjete koji će im pomoći pri snalaženju sa novim sustavom gospodarenja otpadom, te kako sami mogu doprinijeti stvaranju manje količine otpada slijedeći zero waste princip:

1. odbijanje onoga što nam ne treba,
2. reduciranje onoga što nam treba,
3. ponovna uporaba onoga što već posjedujemo,
4. recikliranje onoga što ne možemo ponovno koristiti
5. kompostiranje svega ostalog.

(rex)
 
 

Facebook komentari