U Labinu mogućnost školovanja prema programu bosanskog jezika i kulture

DANAS U LABINSKOJ SREDNJOJ ŠKOLI ISKAZIVANJE INTERESA
Srednja škola Mate Blažine nastavno na dopis Ureda za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, a vezano uz provođenje obrazovanja učenika bošnjačke nacionalne manjine prema Nastavnom programu bosanskog jezika i kulture (Model C) i  provođenja ankete o iskazanom interesu poziva zainteresirane roditelje na ispunjavanje i dostavu iste u petak 2. veljače 2018. u vremenu od 17 do 18 sati u prostoriji škole (soba br. 18).

Prijedlog i zamolba za provođenjem spomenutog Nastavnog plana i programa u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije od šk. g. 2018./19. upućen  je od strane  Predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Istarskoj županiji Muhameda Muratagića, prof.

Nastavni program je sastavljen od sljedećih predmeta:
- Bosanski jezik s književnošću
- Povijest
- Geografija
- Likovna umjetnost
- Glazbena umjetnost
Prema prijedlogu nastavni će se program realizirati kroz tjedni fond od pet školskih sati izvan rasporeda redovne nastave. Evaluacija će biti unutarnja i vanjska. Unutarnja je evaluacija zapravo zajedničko vrednovanje koje provode svi sudionici nastave, a sadrži praćenje, ocjenjivanje i vođenje nastavnog procesa. (rex/5portal)

Facebook komentari