U Galeriji C8 otvorena izložba ‘Archaeolim’

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA KASNOG PLEISTOCENA I RANOG HOLOCENA U LIMSKOM KANALU
Danas je u Galeriji C8 Arheološkog muzeja  Istre u Puli otvorena izložba 'Archaeolim' – Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu.

Izložba je ostvarena u organizaciji Arheološkog muzeja Istre u Puli, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Instituta za antropologiju iz Zagreba, te Sveučilišta u Wyomingu, prikazuje rezultate istoimenog projekta, financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, a  posvećenog istraživanju najranijih razdoblja ljudskog boravka na prostoru Limskog kanala i okolice.
Tijekom trajanja projekta (2014.- 2017.),  provedena su arheološka istraživanja na četiri lokaliteta: u Romualdovoj pećini, na lokalitetu Abri Kontija 002, pećini kod Rovinjskog Sela te lokaliteta Lim 001, a proveden je i podvodni terenski pregled dijela Limskog kanala.
Pronađeni su brojni ostaci koji govore o kulturnim, a dijelom i biološkim aspektima populacija kasnog pleistocena i ranog holocena, što predstavlja važan prilog poznavanju rane prapovijesti Istre.
Više o samom projektu može se vidjeti na http://www.inantro.hr/hr/2016/12/27/archaeolim/


Izložba se može razgledati svakoga dana od 9 do 21 sat do 28. veljače.
Ulaz je besplatan. (rex/Foto: Manuel Angelini)

Facebook komentari