U četvrtak prometna akcija policije u cilju zaštite pješaka

ČETVRTAK, 13.12. OD 8 DO 13 SATI NA PODRUČJU PULE
Kako bi se povećala sigurnost jedne od najugroženijih skupina sudionika u prometu – pješaka, prometna policija će u četvrtka, 13. prosinaca, od 8 do 13 sati, na području Pule provesti akciju, u sklopu koje će kontrolirati da li vozači poštuju svoje obaveza prema pješacima te da li se pješaci pridržavaju prometnih propisa.

Kako bi se povećala sigurnost pješaka, kao jedne od najugroženijih skupina sudionika u prometu, Policijska uprava istarska apelira na vozače da povećaju oprez i uvažavaju pješake u prometu:
- Usporite vozila kada se približavate pješačkom prijelazu zbog propuštanja pješaka koji prelaze kolnik!
- Zaustavite vozilo ispred pješačkog prijelaza kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom i kad tek stupaju na pješački prijelaz!
- Ne parkirajte vozilo na nogostupu, u raskrižju i na pješakom prijelazu!

Ujedno podsjećamo pješake da i za njih vrijede određeni prometni propisi, kojih se trebaju pridržavati kako bi povećali svoju, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu:
- Koristite nogostup ili drugu površinu za kretanje pješaka, a u slučajevima kada nema nogostupa, hodajte što bliže rubu kolnika!
- Ako se krećete u skupini, hodajte jedan iza drugoga!
- Ako se krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite osvijetljeni ili označeni reflektirajućim materijalom!
- Pješački prijelaz koristite uvijek kad nije udaljen od vas više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja!
- Kada na cesti nema pješačkog prijelaza, prijeđite kolnik najkraćim putem, i to tako da ne ometate promet vozila!
(Rex)

Facebook komentari