Troškovi zdravstvenog sustava uzrokovani epidemijom iznose više od 100 milijuna kuna

UKLJUČUJUĆI TROŠKOVE TESTIRANJA, BOLNIČKOG LIJEČENJA I BOLOVANJA ZBOG SAMOIZOLACIJE
Izravni troškovi zdravstvenog sustava uzrokovani aktualnom epidemijom novog koronavirusa zasad iznose nešto više od 100 milijuna kuna, uključujući troškove testiranja, bolničkog liječenja i bolovanja zbog samoizolacije.  Novi trošak uslijedit će ako se usvoji prijedlog epidemiologa da se na COVID-19 testiraju svi koji će ići na zahvate ili pretrage koje iziskuju boravak u bolnici, podatak je to Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje .

Valja naglasiti da je spomenuta cijena pandemije samo manji dio ukupnog financijskog minusa domaćeg zdravstva, koje trpi posljedice epidemioloških mjera zatvaranja. Prema riječima Luciana Vukelića, šefa HZZO-a, zdravstveni se proračun ne puni prema planu pa se očekuje više milijardi kuna manjka na prihodovnoj strani, a ove se godine neće realizirati planiranih 27,5 milijardi kuna za financiranje zdravstva. Samo u ožujku, prema podacima HZZO-a, napravljeno je 40 posto manje pregleda i dijagnostike u usporedbi s istim lanjskim razdobljem. Zaključno s proteklim tjednom, u Hrvatskoj je 15.931 osoba na bolovanju radi samoizolacije što je trošak od 34 milijuna kuna. Novi izniman trošak slijedi na račun epidemiološkog prijedloga da se na COVID-19 testiraju svi koji će ići na neke zahvate ili pretrage koje iziskuju boravak u bolnici, o čemu nema jedinstvenog stava.

(REX)

Facebook komentari