Trg Kralja Tomislava završen do početka turističke sezone

PREDVIĐENO JE I STOTINJAK PARKIRNIH MJESTA BEZ NAPLATE
Projekt uređenja Trga kralja Tomislava jedan je od najznačajnijih projekata u Gradu Puli, čiji je cilj infrastrukturno, prometno i estetski urediti cijelo područje koje uz sami trg obuhvaća i tržnicu na Verudi te Palladiovu i Širolinu ulicu.

Radovi na uređenju Trga podijeljeni su u dvije zone i obuhvaćaju parterno i krajobrazno uređenje površine trga s pratećim sadržajima, izgradnju parkirališta s pripadajućim pristupima te radove na rekonstrukciji komunalne infrastrukture. Izvest će se odvodnja oborinskih voda trga s kišnim vrtovima, prelaganje plinske mreže, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže, izvođenje elektroinstalacija s javnom rasvjetom te radovi na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Osim toga, rekonstruirat će se prometne površine u Palladiovoj ulici, kao i cjelokupna prateća komunalna infrastruktura. Slijedi uređenje platoa tržnice u sklopu čega će se postaviti osam kioska za prodaju hrane te dva za ugostiteljske djelatnosti, a postojeći štandovi za prodaju voća i povrća dodatno će se urediti. Za uređenje platoa tržnice Grad Pula je osigurao milijun kuna, dok će trgovačko društvo Tržnica d.o.o. sudjelovati s još 600 tisuća kuna za nabavu novih unificiranih kioska. Kako bi tržnica bila u funkciji za vrijeme izvođenja svih radova, čiji će se početak uskladiti s dinamikom izvođenja radova na Trgu, ista će se privremeno preseliti i raditi na gornjem parkiralištu. Po uređenju platoa, kiosci će biti pozicionirani ispod potpornog zida parkirališta i uz market.

Također, predviđeno je i uređenje 100-tinjak parkirnih mjesta na samom trgu i u Palladiovoj ulici, koja neće biti pod naplatom.

Po okončanju radova koje je planirano do početka turističke sezone 2017. godine, Trg Kralja Tomislava zaživjet će u svom punom sjaju, s modernom komunalnom infrastrukturom, zelenim površinama, dječjem igralištem, tržnicom, uređenim prometom i parkirnim mjestima te ostalim javnim sadržajima. (REX)

Facebook komentari