Tražimo manju tunelarinu i mostarinu

MOTOCIKLI SU U CIJELOJ "RH" U ISTOJ KATEGORIJI S AUTOMOBILIMA

Nakon što su dva puta prosvjedovali pred U?kom i blokirali je na na?in da su tunelarinu pla?ali kovanicama, moto klubovi i nezavisni voza?i Istre i Kvarnera uputili su prvi službeni dopis koncesionaru tunela U?ke i mosta Mirna, Bina-Istri. U zahtjevu traže da se motocikl izdvoji iz kategorije automobila i da se za njih uvede druga?ija kategorizacija za naplatu. Smatraju da motocikli ne troše i ne uništavaju infrastrukturu cesta kao ostala vozila na ?etiri kota?a koja prevoze pet i više putnika, te da ne zaga?uju okoliš niti ne ispuštaju iste koli?ine otrovnih plinova kao i ostala vozila u toj kategoriji. «Želimo putovati motorima, ne radi iživljavanja i utrkivanja, ve? radi upoznavanja naše domovine i susretanja sa ostalim gra?anima naših regija i krajeva, cijeniti njihovu kulturu i obi?aje, te time oboga?ivati i vlastitu kulturu. Ne želimo biti primorani ponovno prosvjedovati, a time i narušavati ugleda vas, nas, naše zemlje. Što ?e nam lijepa država kada nama u njoj nije dobro.» stoji u pismu koji je potpisao za udruge moto klubova Igor Kozmi.
Bina Istra u svom je odgovoru motociklistima navela da «Iako je Bina Istra do sada ve? jednom inicirala pitanje rješavanja problematike motociklista kao posebne kategorije na prošlom sastanku Hrvatske udruge koncesionara autocesta s naplatom cestarine (HUKA), do sada još nije donešen zajeni?ki zaklju?ak. Prema do sada ostvarenim kontaktima, o?ekujemo da na sljede?em sastanku HUKA-e bude donešen zaklju?ak o proširenju postoje?e kategotizacije motornih vozila, a mi ?emo s naše strane o tome tako?er obavjestiti Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka kako bismo dobili i njihovo stajalište s obzirom da Bina Istra nije uvela nikakav njovi režim kategorizacije, nego su u RH do sada motocikli bili uvijek u istoj kategoriji kao i automobili.» bez velikih novosti bio je David gabelica, generalni direktor u Bina Istri. (L.D.)

Facebook komentari