Totalni izostanak socijalnog dijaloga u Istri

Sindikat Istre i Kvarnera održao presicu

U prostorijama Sindikata Istre i Kvarnera održana je konferencija za tisak u kojoj je vodstvo sindikata izrazilo svoje negodovanje zbog izostanka poziva za nedavno održani gospodarski forum Istre. Re?eno je kako je nezamislivo da takva manifestacija protje?e bez tre?eg socijalnog partnera. Iz priloženog je o?ito kako je taj doga?aj bio prvenstveno reklamnog karaktera, poja?an prisustvom visokih državnih službenika. Sam izostanak predstavnika sindikata onemogu?io je bilo kakav kriti?ki osvrt na trenutnu gospodarsku situaciju u našoj županiji. Problema ima na pretek, od broja nezaposlenih, koji varira od 8000 do 4800 tokom turisti?ke sezone, ugovora o radu na odre?eno vrijeme, koji stimuliraju socijalnu nesigurnost.

Porazno je to što je prosje?na pla?a u Istri za 2% manja od državnog prosjeka, dok je u Jugoslaviji Istra imala prosjek pla?e ve?i za 30% od prosjeka tadašnje države. Tako?er je bilo rije?i o (ne)radu Gospodarsko socijalnog vije?a, kako nije održana sjednica tog vije?a, koja je prema pravilniku trebala biti održana 4. ožujka. Dakle, to vije?e ostaje mrtvo slovo na papiru. Tako?er se zanemaruju prijedlozi i o?itovanja sindikata u svezi restrukturiranja brodogradnje i privatizacije Uljanika. Za Istru se govori da je regija leader, no prisutni problemi se zanemaruju, a izostanak socijalnog dijaloga govori sam za sebe. (D. H.)

Facebook komentari