Todor zadnji put u 2007. godini

TODOR ANTI STAND UP SHOW
Frontman pulske punk grupe »AntiTodor«, Zoran Todorovi?, znan kao Todor, »otkrivanjem« svojega talenta »stand-up« komi?ara, ve? godinama publiku zabavlja svojim »Todor anti stand up showom«, a ve?eras nastupa posljednji put u 2007. godini. I nakon niza od dvadesetak ovogodišnjih uspješno održanih nastupa, i danas ?e se, sukladno dosadašnjoj zainteresiranosti publike, tražiti mjesto više u pulskom Rock caffeu, gdje ?e, s po?etkom u to?no 22 sata, kako to ve? po obi?aju biva, Todor nasmijavati pulske narodne (kafi?ke) mase. Valja pripomenuti da ovaj jedini pulski stand up komi?ar svoj prostor pod reflektorima ne nalazi samo u navedenom pulskom kafi?u, svojim je nastupom u pulskoj utvrdi Casoni Vecchi pomogao priklju?enje prijeko joj potrebne struje, svoju je verziju stand up komedije predstavio u svibnju i labinskoj publici, a nezaboravan je nastup ostvario u velja?i u Istarskom narodnom kazalištu, na ?ijoj velikoj sceni planira, i ovaj put u dobrotvorne svrhe, nastupiti i u velja?i ili ožujku 2008. godine. ?itateljima Regional Expessa, Todor je uo?i predstoje?e godine poru?io da se više smiju i da budu manje tužni, a ako ne znaju kako to posti?i, mogu se pridružiti vjernoj publici »Todor anti stand up showa«.

Facebook komentari