Tko želi biti milijunaš taj mora biti u IRMA-i!

ISTARSKOJ RADIO MREŽI (IRMA) 835 TISU?A KUNA, A TV NOVI 900 TISU?A KUNA

Na temelju ?lanka 57. stavka 6. Zakona o elektroni?kim medijima 9. Pravilnika o na?inu i postupku provedbe javnog natje?aja za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroni?kih medija, Vije?e za elektroni?ke medije bogato je nagradilo IRMA-u (Istarsku radio mrežu) i TV Novu iz Pule. Koliko su ove postaje poticale pluralizam i raznovrsnost programa prosudite sami. Vije?e je njihov rad vrednovalo na ovaj na?in:
Vanga d.o.o. - Radio Giardini 70.988,00
Arena radio 50.314,00
TV Nova Pula 899.945,00
CIK dr. Božo Milanovi? - Radio Istra 201.015,00
Radio Star TV d.o.o. - Radio Eurostar 201.015,00
DTR d.o.o. – Radio Zona Buzet 120.371,00
Infantinfo d.o.o. – Radio Maestral 70.988,00
Radio 052 50.314,00
Radio Labin 120.371,00
Arting d.o.o. - Radio Rovinj 201.015,00
Nezavisna istarska televizija 486.952,00

Facebook komentari