Sutra tiskovna konferencija Plavog foruma

PRIMJENA ZERP-a ZA BRODOVE IZ EU
Tiskovna konferencija Plavog foruma, mreže ekoloških i zavi?ajnih udruga Jadrana održati ?e se sutra, 03.01.2008. u Umagu, u Pu?kom otvorenom u?ilištu, Trgova?ka 6, u 12.30 sati.Tema konferencije biti ?e «Primjena ZERP-a za brodove iz zemalja EU».Tiskovnu konferenciju ?e predstaviti; Vjeran Pirši?, predsjednik savjeta Eko Kvarnera, Ton?i Tadi?, ?lan savjeta Eko Kvarnera, Bruno Poropat, predsjednik Odbora za referendum, Damir Radni?, dopredsjednik Odbora za referendum, Vili Basanese, ?lan Odbora za referendum i Danilo Latin dopredsjednik Ceha ribara Bujštine.(IP)

Facebook komentari