Tijekom ljeta u vrti?e se ulaže 895.000 kuna

POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE PREDUVJET JE ZA KVALITETAN BORAVAK DJECE
Danas je ravnateljica Predškolske ustanove Dje?ji vrti?i iz Pule, Mariza Kova?evi?, u prisustvu Nevia Prenca, pro?elnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje i dogradona?elnice Vesne Petrovi?, upoznala medije s ovogodišnjim ulaganjima u poboljšanje uvjeta i infrastrukture u dje?jim vrti?ima i jaslicama.
PU Dje?ji vrti?i Pula iskoristila je ljetnu stanku kako bi izvršila razli?ite radove i rekonstrukcije na brojim objektima kojima upravlja. Tako ?e tijekom ljetnih mjeseci Dje?ji vrti?i Pula uložiti ukupno 859.000,00 kuna, koji ?e omogu?iti kvalitetnije uvjete i bolju infrastrukturu objekata u kojima borave djeca predškolske dobi.
Tijekom ljetnih mjeseci odvijali su se radovi na 10-tak objekata, dok su na nekim objektima radovi još uvijek u tijeku. Oli?eni su vrti?i Centar, Rožica i Kaštanjer, a u dje?jem vrti?u Punta radi se na vodovodnoj infrastrukturi te se mijenja cjelokupna keramika u kuhinji. U dje?jem vrti?u Mali Zeleni zamijenjene su dotrajale vodovodne cijevi, sanirana je keramika te uvedena topla voda. U dje?jem vrti?u Puži?i oli?ene su sprave za igru (klackalice, tobogan, ljulja?ke, ku?ica, penjalice i dr.) u dvorištu vrti?a. Vrijednost ovih radova je 90.726,00 kn.
U dje?jem vrti?u Monte Zaro u tijeku je kompletno ure?enje centralne  kuhinje ovog vrti?a i  radovi na vodovodnim instalacijama, kanalizaciji, elektroinstalacijama te se postavlja nova keramika. Vrijednost ovih radova je 239.352,39 kn. Ova investicija izuzetno je važna budu?i da ova kuhinja opskrbljuje prehranom djecu vrti?a Puži?i, Monte Zaro, Vjeverice, Mali Zeleni, Zvon?i?i i Ribice (otprilike 280-ero djece).
Nabavljen je i novi namještaj za dvije kuhinje i to u dje?jem vrti?u Punta i Zvjezdice u Šijani.
U dje?jem vrti?u Latica kompletno se mijenja postoje?a stolarija i stavlja se nova aluminijska s roletama, a vrijednost ovih radova iznosi 318.512,48 kn. Ovi radovi bili su neophodni kako bi se zaustavilo propadanje ovog objekta zbog prokišnjavanja i velikih vru?ina. U ovom objektu prvobitno su bile dvije skupine, nakon što smo stavili u funkciju grijanje na plin na katu otvorili smo prostor za još jednu skupinu, a od ove pedagoške godine za još jednu. Tako da ?e u ovom objektu raditi dvije jasli?ke skupine i dvije vrti?ke.
Ovog su ljeta u potpunosti klimatizirani dje?ji vrti? Centar, dio Monte Zara te kat vrti?a Veruda i Izvor. (N. L.)

Facebook komentari