Tamara Obrovac u Lisinskom

DOBITNICA PORINA UZ TRANSHISTRIA ESAMBLE I EPOQUE QUARTET
Ve?eras je mala dvorana KD Vatroslava Lisinskog rezervirana za prekju?erašnju dobitnicu Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu, ostvarenu obradom hita »U prolazu« pokojnog velikana hrvatske pjesme Zdenka Runji?a. Pjeva?ica, flautistica i skladateljica ?iji su ve?erašnji koncert organizirali Hrvatsko društvo skladatelja i KD Vatroslava Lisinskog je, dakako Tamara Obrovac. Ve?erašnji koncert Jazz ciklusa Lisinski/HDS Obrovac je formirala tako da prili?no nalikuje onom za Valentinovo u Puli i Rovinju, jer je za izvedbu njenih skladbi zadužen ne samo njoj ve? godinama vjerni Trashistria Ensemble, ve? i praški guda?i Epoque Quartet, baš kao i u velja?i za koncerata u Istri kada je Obrovac prvi put nastupala sa ova dva kvarteta. Dakle, za tonove inspirirane širokim podru?jem Mediterana i ovaj je put zaslužan me?unarodni Tamarin prate?i oktet: Fausto Beccalossi na harmonici, Uroš Rakovec na gitari i mandolini, Žiga Golob na kontrabasu, Krunoslav Leva?i? na bubnjavima te violinisti Martin Válek i Vladimír Klánský, violist Vladimír Kroupa i violon?elist Vít Petrášek. (N.T.)Facebook komentari