U subotu je Svjetski dan prve pomo?i

PROMOTIVNE LETKE DIJELILI NAJMLA?I
Danas su, povodom Svjetskog dana prve pomo?i 8. rujna, u?enici OŠ Monte Zaro, aktivisti Crvenog križa, na Narodnom trgu kraj pulske tržnice dijelili promotivne letke namijenjene mladima. U njima se mogu prona?i pravilni savjeti o postupcima koji se trebaju pažljivo izvršiti pri naj?eš?im vrstama nezgoda, savjeti o pružanju pomo?i u prometnim nesre?ama, kako pomo?i unesre?enim motociklistima i sli?no.
Prema rije?ima ravnateljice pulskog Crvenog križa Nevije Srdo?, ve? tradicionalno, druge subote u mjesecu rujnu, na inicijativu Me?unarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, društva Crvenog križa diljem svijeta organizira se niz aktivnosti, kojima je cilj privu?i pažnju javnosti i ukazati na važnost pravodobno i na pravilan na?in pružene prve pomo?i.
Hrvatski Crveni križ obavještava i da se sve informacije mogu prona?i na stranici http://www.hck.hr te se pitanja mogu postaviti na e-mail adresi redcross@hck.hr. (M. L./IP)

Facebook komentari