Svečano otvaranje dograđene pomorske građevine u Vrsaru

MINISTRICA POLJOPRIVREDE MARIJA VUČKOVIĆ OTVORILA GAT REZANJE RIBARSKE MREŽE
Novi gat produljenje je postojećeg gata u isto pravcu za dodatnih 30 m i 12 m u okomitom mjeru. Ukupna dogradnja uključuje širinu iznosa s vanjske strane za 61,1 m. Širina novog dijela u pravcu izveden je u širini postojećeg , dok širina okomitog djela od 15 m iznosi 7,0 m. Ukupna površina novog dijela operativnog platoa iznosi 588,0 m2 i popločeno je kamenom. Za potrebe opskrbe vodom i strujom postavljeno je 4 ormarića.

Cilj projekta je cjelovito uređenje ribarske infrastrukture za potrebe ribara na novoizrađenom produžetku postojećeg gata, poboljšanje uvjeta za vezivanje, istovaranje  prodaju ribarskih proizvoda te osiguranje rasta ponude lučkih kapaciteta u skladu s prostornim mogućnostima i načelima održivosti.
Početak radova krenuo je u siječnju 2019, a kraj radova izvršen je u siječnju 2020.

Otvaranje ribarskog gata u luci Vrsar

Objavljuje Regional Express u Petak, 28. veljače 2020.

Ukupno je potrošeno 10.009.73,73 kune od čega je 75% sufinancirano iz EU fondova za pomorstvo i ribarstvo, a 25% iz Ministarstva poljoprivrede. Svečano otvaranje ribarskog gata u luci Vrsar održano je uz prisustvo ministrice poljoprivrede gđe. Marije Vučković.

(REX)

Facebook komentari