Svečana promocija diplomanata u Puli

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE DJELATNOSTI
Prekrasna svečanost danas u Puli; na Fakultetu za odgojne i obrazovne djelatnosti održana je svečana dodjela diploma prvostupnicama predškolskog odjela.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti jedna je od članica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na kojem se više od pola stoljeća osposobljavaju učitelji i odgojitelji za rad u osnovnim školama i dječjim vrtićima na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Djeluje od 1948. godine u obliku Učiteljske škole, zatim od 1961. do 1977. u sklopu Pedagoške akademije pa Pedagoškog fakulteta, i potom Filozofskog fakulteta. Godine 1999. od Filozofskog fakulteta odvaja se Visoka učiteljska škola, koja početkom 2006. godine postaje Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2011. djeluje kao Odjel za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a od 19. 9. 2015. godine rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu mijenja naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Dekanica Fakulteta je doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić a prodekanica Fakulteta je doc. dr. sc. Iva Blažević.  Osim njih dvije, nove su promovente pozdravile i u ime Katedre za predškolski odgoj (v. d. šefice: Lorena Lazarić, v. pred.),
te u ime Katedre za učiteljski studij i predškolski odgoj na talijanskom jeziku (v. d. šefice: dr. sc. Snježana Močinić, v. pred.).

Na Fakultetu se izvode sljedeći studiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij i
Preddiplomski stručni studij predškolski odgoj.

Studirati se može na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Iskrene čestitke svim promoventima, njihovim obiteljima i nastavnicima!

(J. Vitasović/ Manuel Angelini)

Facebook komentari