Sutra u Pore?u o namjeni zemljišta Fancika

ZAJEDNI?KA KONFERENCIJA ZA TISAK ŠTIFANI?A I JAKOV?I?A
Sutra ?e u Pore?u Istarski župan Ivan Jakov?i? i pore?ki gradona?elnik Edi Štifani? održati zajedni?ku konferenciju za novinare, na kojoj ?e, izme?u ostaloga, biti rije?i o namjeni zemljišta Facinka, koje je Vlada Republike Hrvatske dodijelila  Gradu Pore?u. Konferencija ?e se održati u sjedištu  Grada Pore?a s po?etkom u 11.00 sati. (IP)

Facebook komentari