Javni poziv za financiranje iz gradskog proračuna u 2019. godini

VIJESTI IZ GRADA NOVIGRADA
Grad Novigrad objavio je Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz gradskog proračuna za 2019. godinu, za programe i projekte iz sljedećih područja: kultura i tehnička kultura, predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, te sport.

Važna je napomena da će udruge svoje projekte i programe moći kandidirati na odvojenom natječaju, koji će biti objavljen po donošenju proračuna Grada Novigrada za 2019. godinu, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). Iznimno od navedenog ograničenja prijave za udruge, na ovaj se poziv može prijaviti Sportska zajednica Grada Novigrada.

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Novigrada (Novigrad, Veliki trg 1) ili dostavljaju poštom na adresu: Grad Novigrad, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad (s naznakom „Financiranje programa/projekata u 2019. godini“).

Rok za podnošenje prijave je od 21. rujna do 15. listopada 2019. godine. Po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2019. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. Podnositeljima prijave čiji su programi/projekti izabrani za financiranje, u obavijesti o rezultatu navest će se i visina odobrenih proračunskih sredstava te dinamika isplate.

Tekst Javnog poziva kao i potrebni obrazac P-1 mogu se pronaći i na mrežnim stranicama Grada Novigrada http://www.novigrad.hr.

(REX)

Facebook komentari