Supružnicima Cetinski Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu

DONOSIMO PRIOPĆENJE U CJELOSTI
Vrhovni sud ukinuo je presudu Županijskog suda u Rijeci kojom su supružnici Vinka i Mirko Cetinski oslobođeni optužbe da su tijekom poreznog nadzora predali krivotvorene oporuke i darovnicu te će prvostupanjski sud iznova provesti raspravu. Priopćenje vrhovnog suda u cjelosti prenosimo:

"U kaznenom postupku koji se vodio protiv četvero optuženika prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci svi optuženici su oslobođeni optužbe zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe položaja i ovlasti poticanjem i krivotvorenja isprave.

Odlukom Vrhovnog suda dio prvostupanjske presude je ukinut. To se odnosi na optužbu da su dvoje optuženika, inače supružnici, tijekom poreznog nadzora predali dvije nevjerodostojne pismene oporuke i darovnicu, a na kojim oporukama da se nalaze neistiniti potpisi. Prema optužnici time su takve lažne isprave uporabili kao prave. Za sada su pogrešni zaključci o rezultatima provedenog grafološkog vještačenja i nejasno je zašto je uopće bilo potrebno sačinjavati takve dokumente s obzirom na odnos oporučitelja i nasljednika i narav dara. Prvostupanjski će sud iznova provesti raspravu te više pozornosti posvetiti nalazu i mišljenju grafološkog vještaka, povezujući ga s dokumentacijom koja je priložena u spisu, a potom utvrditi odlučno činjenično stanje na kojem će zasnovati svoju novu presudu.

Vrhovni je sud u preostalom dijelu potvrdio prvostupanjsku oslobađajuću odluku. Odluka se odnosi na optužbu da su dvoje optuženika iskoristili svoj položaj kao porezni inspektori prilikom poreznog nadzora nad preostalo dvoje optuženika, supružnika. Prema optužnici, optuženi porezni inspektori su postupali u dogovoru i na traženje optuženih supružnika kako u poreznom nadzoru ne bi utvrdili nerazmjer u njihovoj imovini i zakonitim prihodima. Optuženici se terete da su međusobno dogovorili način dokazivanja izvora stjecanja imovine i prihoda i u tu svrhu sastavljanja isprava. Dvoje optuženih supružnika su te planirane dokaze i pribavili, a optuženi porezni inspektori prihvatili kao vjerodostojne isprave i izjave i utvrdili da ne postoji nerazmjer u njihovoj imovini i zakonitim prihodima.

Vrhovni sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da niti jedan izvedeni dokaz ne govori s izvjesnošću o sastancima i dogovorima kako to navodi optužba, niti da je postojao dogovor radi prikrivanja stvarnih izvora imovine. Stoga nije utvrđeno da su optuženi porezni inspektori počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti na koje djelo da su ih potaknuli optuženi supružnici. Indicije koje postoje nisu dostatne za zaključivanje izvan svake razumne sumnje o postojanju dogovora."

(REX)

Facebook komentari