Studenti FET „Dr. Mijo Mirković“ Pula posjetili EDIC Pula-Pola

U SKLOPU KOLEGIJA „PROGRAMI I FONDOVI EUROPSKE UNIJE“
Studenti sa Sveučilišta Jurja Dobrile – Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" posjetili su Europe Direct Informacijski centar Pula-Pola u sklopu terenske nastave u okviru kolegija „Programi i fondovi Europske unije“, pod vodstvom nositeljice kolegija prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić.

Suradnica u projektu Europe Direct Informacijski centar Pula-Pola (EDIC Pula-Pola), upoznala je studente s aktivnostima EDIC Pula-Pola te mogućnostima koje pruža takav informacijski centar u cilju informiranja građana po pitanjima Europske unije te prednosti članstva. Nakon uvodnog predavanja vezanog za sami projekt EDIC Pula-Pola, studenti su upoznati i sa radom na implementaciji projekata unutar javnih uprava financiranih iz EU. Kako bi se studentima približile brojne aktivnosti EDIC Pula-Pola prikazan im je video prilog o rezultatima i aktivnostima u 2017. godini.

Studentima su ponuđene brojne EU publikacije te su pozvani i na individualne posjete centru u cilju dobivanja dodatnih informacija vezanih za brojne EU programe koji pružaju nove mogućnosti mladima u Europi kao što su Erasmus+, Europske snage solidarnosti te brojne ostale teme kao Budućnost Europe , #InvestEU i mnoge druge.
(Rex)

Facebook komentari