Stube Mornaričke crkve su devastirane i u lošem stanju

GRAD PULA JE UPUTIO NADLEŽNOM MINISTARSTVU DOPIS DA JE POTREBNA SANACIJA
Mornarička crkva u Puli, danas crkva Gospe od Mora, izgrađena je na brežuljku Sveti Polikarp u Puli krajem 19. stoljeća. Točnije, gradnja je počela 1891., a crkva je dovršena 1898. godine. Stil gradnje je mješavina neobizantizma i neoromantike, a svoj su biljeg na crkvi ostavili trojica arhitekta: Friedrich von Schmidt, Victor Lunz i Natale Tommasi.  

Voditelj radova bio je barun Maksimilijan von Sterneck Daublebsky, osoba od carevog povjerenja i slavni mornarički časnik. Bio je zadužen za financijsku konstrukciju izgradnje crkve za koju je utrošeno oko 100.000 kruna, od kojih je 5.000 dao osobno car. Prve skice za crkvu izradio je arhitekt von Schmidt, no on ubrzo umire. Posao nastavlja raditi Victor Luntz, koji nakon niza sukoba sa zapovjedništvom flote napušta funkciju, pa je posao preuzeo i završio Natale Tommasi iz okolice Trenta a koji je 1890. projektirao i zgradu Državne njemačke gimnazije u Puli (danas Arheološki muzej Istre) te župnu crkvu Sv. Agneze u Medulinu.  

Crkva je cijela građena od naizmjeničnih redova bijelog istarskog kamena s Brijuna i rumenog mramora izvađenog u kamenolomima Oprtlja i Brtonigle. Bogatu vanjsku dekoraciju prati ništa manje bogata dekoracija crkvene unutrašnjosti. Uz crkvu je zvonik visok 28 metara rađen po projektu Tommasija. Vrh zvonika je ravan, a na njemu je brončani kip anđela raširenih krila, djelo prof. Raffaette iz Trenta. Krase ga i gornji red kvadrifora (4 otvora koja završavaju polulukovima) i donji red trifora. Zvonik skriva 5 zvona.

Na svečanoj je inauguraciji bio nazočan i car Franjo Josip iz čije je blagajne crkva financirana. Anegdota kazuje da je tijekom tog posjeta crkvi zagrebao o mramorni stup, na što su ga naravno prisutni (kako to već biva) zabrinuto pitali zar mu se ne sviđa crkva. Odgovor Franje Josipa bio je: "Provjeravam samo je li ispod zlato, s obzirom na to koliko je gradnja crkve koštala".

Ceremonija svečane inauguracije i posvećenja crkve Gospe od Mora izvršena je nedaleko Mornaričkog groblja 1898. godine, iako građevina još ni izdaleka nije bila završena. Projekat nije uključivao samo zgradu crkve već i okoliš, što uključuje stepenice prema moru te prekrasni mornarički vidikovac iznad Pulskog zaljeva koji nikad nije završen do kraja.

Obišli smo stepenice i okoliš i uvidjelida su već duže vrijeme u derutnom stanju i propadaju, pa smo u Gradu Puli pokušali dobiti odgovor, ali očito je Grad nemoćan jer je sve u vlasništvu države, a odgovor Grada u cijelosti prenosimo:

"Predmetna lokacija, odnosno zemljište, u vlasništvu je Republike Hrvatske. U odnosu na navedeno Grad Pula je u prethodnom razdoblju u nekoliko navrata poduzeo isključivo nužne aktivnosti održavanja a koje se odnose na grubo čišćenje s ciljem smanjenja daljnjeg oštećenje uslijed djelovanja korijenovog sustava.

Također, a nastavno na odredbe Zakona o upravljanju državnom imovinom, Grad Pula je započeo s pripremnim radnjama vezanim uz prijenos državnog vlasništva u korist jedinica lokalne samouprave za sve nekretnine za koje se takav postupak utvrđuje navedenim propisom za što je, istim zakonom, kao krajnji rok utvrđen 31. prosinca tekuće godine.

Do tada, odnosno do okončanja navedenog postupka i dalje stoji činjenica da se predmetne stube nalaze na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske slijedom koje je činjenice i obveza vlasnika brinuti se o njima. Nastavno na navedeno, prema nadležnom Ministarstvu državne imovine upućen je dopis kako bi se poduzele radnje sanacije predmetnih stuba kao i potpornog zida sve u cilju sprječavanja nastanka štete po ljude i imovinu."

(rex,foto Manuel Angelini)

Facebook komentari