Stru?ni skup o parazitima i vektorima

POTREBA FORMIRANJA MREŽE SURADNIKA U petak 29. lipnja u Višnjanu je održan stru?ni skup pod nazivom „Vektori i paraziti – trajna opasnost za ljude i životinje“. Na skupu su prikazani radovi o komarcima , krpeljima i nevidima (papata?i), njihovim biološkim karakteristikama i bolestima koje prenose ovi ?lankonošci. Na okruglom stolu nakon skupa doneseni su zaklju?ci u kojima se kaže da problem vektora kod nas postoji što nije bezazlena stvar. Postoji potreba formiranja mreže zainteresiranih suradnika iz podru?ja javnog zdravstva i veterinarske medicine na zajedni?kom zadatku provedbe monitoringa ovih parazita kako bi mogli poduzimati daljne korake njihove kontrole i smanjenja rizika od bolesti koje oni prenose. (N.Lan)

Facebook komentari