Stranica Grada Pula prilagođena osobama sa smanjenom sposobnosti za korištenje digitalnog sadržaja

GRAD PULA JE U CIJELOSTI PRILAGODIO POSTOJEĆI FORMAT STRANICE
Kako bi svi sadržaji na službenoj stranici Grada Pule na adresi http://www.pula.hr bili dostupni i osobama sa smanjenom sposobnosti za korištenje digitalnog sadržaja, osobito osobama s invaliditetom Grad Pula je u cijelosti prilagodio im postojeći format stranice.  „Kao i uvijek do sada Grad Pula želi na sve moguće načine biti što dostupniji svim našim sugrađanima i posjetiteljima web stranice grada te im na jednostavan i dostupan način pružiti sve korisne informacije“ istaknuo je pulski gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Na web stranici Grada Pule dodane su sljedeće mogućnosti za osobe s invaliditetom:
-    Mogućnost uključivanja posebnog moda za pristupačnost (čovječuljak u gornjem desnom uglu web stranice),
-    Mogućnost uključivanja visoko-kontrastne teme i povećanje fonta na stranici (za osobe s oštećenjem vida i osobama s poteškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, dispraksija, itd.),
-    Omogućena je navigacija pomoću tipkovnice, korišteni su standardni elementi HTML forme itd., kako bi osobe s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima lakše i jednostavnije koristile službene stranice Grada Pule,
-    Dodani su opisi slika u obliku alt atributa (eng. the alternative text attribute) za čitače ekrana.

U proteklom periodu je, podsjetimo, službena web stranica Grad Pula bila nadograđivana i redizajnirana te  prilagođena pametnim uređajima, tabletima i mobilnim telefonima koje građani sve više koriste za pretraživanje sadržaja čime je, ujedno ostvaren jedan od strateških ciljeva ove gradske uprave da bude što otvorenija i transparentnija.

Godišnje se na službenoj stranici Grada Pule prenese više od tisuću objava, a pravodobnu i transparentnu komunikaciju s javnošću Grad Pula vodi i putem društvenih mreža. Koriste se svi dostupni komunikacijski kanali kako bi se informiralo građane o svim važniji aktivnostima. Također nastoji se odgovoriti u najkraćem mogućem roku i na sve upite i komentare građana.

Između ostalog, a u kontekstu implementacije novih rješenja bitno je istaknuti da je Grad Pula još 2008. godine kao prvi grad u Hrvatskoj uveo elektroničko poslovanje, a potom i elektronski potpis, te je uveo i e-Konzultacije putem kojih građani mogu iznijeti svoje mišljenje o važnim temama. Ujedno, uvedena je i aplikacija e-Proračun, Pula na dlanu i niz ostalih noviteta koji su omogućili građanima uvid u rad gradske uprave kao i aktivno sudjelovanje u procesu.

(REX)

Facebook komentari