Statističke informacije o novom koronavirusu i COVID-19 bolesti

EPIDEMIOLOŠKI PODACI U SVIJETU NA DAN 14.03.2020.
U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 37 oboljelih osoba sa COVID-19 bolesti od kojih su dvije osobe u međuvremenu ozdravile. Od ukupno oboljelih osoba, 8 oboljelih osoba je u Primorsko goranskoj, 11  u Gradu Zagrebu, 5 u Varaždinskoj, 6 u Istarskoj, 2 u Sisačko –moslavačkoj, 2 u Zagrebačkoj županiji i 2 u Osijeku. Od ukupno 37 oboljelih 21 građanin se zarazio u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija), a ostali su njihovi bliski i uglavnom obiteljski kontakti.

Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 133.860
Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 4 967
Broj oboljelih u Europi (EU/EEA i UK  – izvor ECDC): 28 297
Broj umrlih u Europi (EU/EEA i UK) : 1191

Broj oboljelih u Hrvatskoj: 37
Broj umrlih u Hrvatskoj: 0

Napomena: podaci za Hrvatsku se mogu razlikovati od broja koja se izvještavaju u nacionalnim izvještajima, jer se podaci u izvještajima ECDC-a objavlju s odgodom koliko je potrebno za dostavu izvještaja u ECDC.

Europske zemlje u kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom (izvor ECDC, objavljeno 13. ožujka 2020.):

Italija  15113 (slučajeva) / 1016 umrlih
Španjolska  3004 / 84
Francuska  2876 / 61
Njemačka 2369 / 5
Danska 676 / 0
Norveška 621 / 1
Švedska 620 / 1
Nizozemska 614 / 5
Velika Britanija 590 / 10
Belgija 399 / 3
Austrija 361 / 1
Finska 155 / 0
Island 117 / 0
Češka 116 / 0
Slovenija 96 / 0
Portugal 78 / 0
Irska 70 / 1
Rumunjska 64 / 0
Poljska 49 / 1
Estonija 27 / 0
Luksemburg 26 / 0
Hrvatska 25 / 0
Bugarska 23 / 1
Slovačka 21 / 0
Mađarska 16 / 0
Latvija 16 / 0
Malta 9 / 0
Cipar 6 / 0
Lihtenštajn 4 / 0
Litva 3 / 0

ukupno na dan 13. ožujak 2020.: 28297 / 1191

Od ostalih zemalja svijeta ističemo broj oboljelih u Kini (80.954), Južnoj Koreji (7.979), Iranu (10.075), Japanu (675) i Singapuru (187). (podaci za dan 13.3.2020.)

Zaraženim područjima  s osobito visokim rizikom smatraju se sljedeće države i pokrajine:

- Kina
- Južna Koreja
- Hong Kong
- Japan
- Singapur
- Iran
- Italija

Ta su područja nadalje podijeljena u dvije kategorije s obzirom na visinu rizika, a u skladu s rizikom su predviđene mjere prema putnicima:

Područjima s najvišim rizikom, zbog raširene transmisije bolesti u populaciji, smatraju se slijedeće države/regije/pokrajine (kategorija 1):

- Kineska provincija Hubei, uključujući grad Wuhan
- Italija
- Okrug Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi Nordrhein-Westfalen
- Južnokorejski grad Daegu i provincija Cheongdo
- Iran

Osobe koje dolaze iz područja kategorije 1. obvezne su podvrgnuti se 14-dnevnom zdravstvenom nadzoru u organiziranoj karanteni (stranci) ili kućnoj karanteni (hrvatski građani)

Epidemijom zahvaćenim područjem s osobito viokim rizikom smatraju se slijedeće države/regije (kategorija 2):

- Kina (osim područja već obuhvaćena 1.kategorijom mjera)
- Južna Koreja (osim područja već obuhvaćena 1.kategorijom mjera)
- Hong Kong
- Japan
- Singapur
- Malezija
- Bahrein
- Njemačka
- Francuska
- Švicarska
- Španjolska
- Austrija
- Engleska
- Nizozemska
- Švedska
- Bela Krajina u Sloveniji

Sve osobe koje su unazad 14 dana boravile u područjima s lokalnom transmisijom bolesti, prema objavama Svjetske zdravstvene organizacije u dnevnim izvještajima Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, koji se mogu naći na ovoj poveznici: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports ako razviju znakove bolesti dišnih puteva trebaju ostati kod kuće i nazvati telefonom liječnika.

Osobe koje dolaze iz područja kategorije 2. obvezne su podvrgnuti se 14-dnevnom zdravstvenom nadzoru u kućnoj karanteni/samoizolaciji. Strani građani, koji nemaju mjesto stalnog boravka u Hrvatskoj, moraju imati dokaz o osiguranom  smještaju u Hrvatskoj tijekom 14-dnevne samoizolacije. Ako borave u Hrvatskoj kraće vrijeme, mogu napustiti Hrvatsku prije isteka 14 dana ako su zdrave.

Hrvatski građani koji dolaze iz tih zemalja obvezni su na 14-dnevni zdravstveni nadzor u kućnoj karanteni/samoizolaciji, tj. ne mogu napustiti Hrvatsku do isteka 14-dnevnog zdravstvenog nadzora.

Bolesne osobe iz svih navedenih područja u slučaju pojave simptoma bolesti trebaju se javiti liječniku radi izolacije, dijagnostike i liječenja.

Kod asimptomatskih povratnika se ne preporučuje testiranje jer osoba koja je prvih dana negativna u laboratorijskom testu može nakon par dana oboljeti, drugim riječima, negativan rezultat testiranja ne bi imao nikakvog utjecaja na 14-dnevnu karantenu.

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa. Nadzor traje 14 dana od napuštanja zahvaćenog područja sa uspostavljenom ili lokaliziranom transmisijom novog koronavirusa.

U bliskih kontakata osobe s potvrđenom COVID-19 koji nemaju nikakve znakove bolesti rutinski se ne provodi testiranje na novi koronavirus. Razlog tome je što negativni nalaz testiranja u takvoj asimpotomatskoj fazi ne isključuje infekciju. Stoga se testiranje na SARS-CoV-2  provodi samo u slučaju postavljene sumnje na COVID-19 tj. kada se zadovolje klinički i epidemiološki kriteriji bolesti.

Osobe sa simptomima akutne respiratorne infekcije (nagli početak barem jednog od slijedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah) uz ispunjene epidemiološke kriterije, kod kojih zdravstveni djelatnik postavi sumnju  na infekciju virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), hospitaliziraju se uz primjenu mjera izolacije, dijagnostike i liječenja.

Osobe sa simptomima bolesti mogu doći u bolnicu samo uz prethodan dogovor liječnika s nadležnom bolnicom nakon što je liječnik postavio sumnju na COVID-19.

(rex)

Facebook komentari