Stare baterije i akumulatore vra?ate gdje ste ih kupili, zar ne?

JOŠ NIJE ZAŽIVJELA DOBRA PRAKSA

Sredinom prosinca prošle godine donesen je Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima. Iako isti nalaže prodavateljima postavljanje spremnika za odvojeno skupljanje otpadnih baterija i akumulatora u svom poslovnom prostoru ili neposrednoj blizini te preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora kakve ima u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika, on prema našim saznanjima još nije zaživio na terenu.

Prisjetimo se da li smo u raznim prodavaonicama auto dijelova, trgova?kim centrima ili manjim trgovinama vidjeli spremnike za odlaganje starih, potrošenih baterija… Ministarstvo zaštite okoliša danas je objavilo popis 12 koncesija za djelatnost skupljanja otpadnih baterija i akumulatora i 3 koncesije za djelatnost obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora za podru?je Republike Hrvatske.

Nadamo se da ?e osim usvajanja europske dobre prakse na papiru, vrlo brzo izna?i i jednako efikasne mjere koje ?e na terenu uvjeriti razne trgovce da nije dovoljno baterije ili akumulator tek prodati, ve? da ih je nakon isteka njihova vijeka trajanja još važnije na ekološki prihvatljiv na?in zbrinuti. Koncesije za sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora u Istarskoj županiji dodijeljene su Metisu i Jadran-metalu. (IP/S. Š.)

Facebook komentari