Stadion Aldo Drozina

GENERALNO O PROJEKTU
RegionalExpress vam predstavlja projekt novog stadiona Aldo Drozina. Razgovor s Mariom Peruškom.
Koliko ste zadovoljni projektom novog stadiona?
Projekt stadiona je izra?en u suradnji s HNS-om, tj. njima nadležnoj organizaciji uz maksimalno prostorno ograni?enje (Premanturska ulica, mljekara, Zavod za javno zdravstvo, Balotina ulica, Nazorova ulica). Na tom relativno malom prostoru dobiven je najve?i mogu?i broj sadržaja uz zadovoljenje kriterija nužnih klubu za dobivanje licence. Njegovim dovršetkom se, osim što se omogu?ava nogometnim klubovima dobivanje potrebne licence od nadležne institucije, ure?uje ovaj dio grada koji pripada širem centru Grada Pule. Uz objekte Dom bra?e Ribar i SC Mirna, stadion bi trebao sa?injavati ve?i sportski kompleks u samom centru grada.
Kad se kre?e u radove?
Radovi ?e zapo?eti po odabiru kreditora, kao i izvo?a?a samih radova.
Kada ?e biti gotovo?
Planovi su predvi?eni za po?etak nogometne sezone 2009/2010.
Kolika je investicija (iznos)?
Procjena izgradnje zapadne tribine s krovištem je oko 27 milijuna kuna. Ako na taj iznos dodamo rasvjetu, okolna pomo?na igrališta s novom drenažom i umjetnom travom, okoliš, prilazne ceste i parkirališta, komunalni doprinos, zakup potrebne snage elektri?ne energije, nadzor nad izvo?enjem radova, etc. dobijemo procjenu od 62 milijuna kuna. Precizan iznos znati ?e se po okon?anju natje?aja.
Da li ?e se uklopiti u standarde?
Osnovni uvjet i je bio zadovoljenje trenutnih standarda nogometnih institucija za što smo dobili pismenu suglasnost od HNS-a na idejni projekt.
Koje su aktivnosti predvi?ene u sklopu stadiona?
Planirano je da utakmice i treninzi na glavnom terenu u organizaciji nogometnih klubova, budu u fondu do 350 sati godišnje radi o?uvanja tratine. Nadalje, tu su i treninzi klubova na pomo?nim terenima, a u ve?ernjim satima biti ?e omogu?eno gra?anstvu i sportsko-rekreacijskim udrugama provo?enje sportsko-rekreacijskih sadržaja, samim time oboga?ivanje iskoristivosti terena. Vikendi na pomo?nim terenima biti ?e rezervirani za utakmice mla?ih dobnih skupina svih nogometnih klubova kojima Pula Sport pruža uslugu korištenja (NK Istra 1961, NK Istra, NK Veli Vrh, NK Štinjan), dok ?e ve?ernji sati u tim danima tako?er biti ustupljeni gra?anstvu. U zapadnoj tribini je predvi?en fitness na oko 600 m2 u dvije etaže, koji bi trebao biti reprezentativan fitness u gradu.
Koliko mjesta za gledatelje?
9552 sjedalica.
Da li ?e biti primijenjene neke nove tehnologije i rješenja?
Jednina novost koja u Puli na gra?evinama nije vi?ena jeste novi na?in natkrivanja tribine uz pomo? impregniranog platna, što je  i vidljivo iz prezentacije projekta ustupljenoj medijima. Ispoštovani su i posebni zahtjevi koji se ti?u rasvjete, što je dodatno poskupilo investiciju, a koji omogu?avaju visoku kvalitetu video snimanja. (REX)

Facebook komentari