Sporne olovke smo odmah uklonili s polica

GETRO O OLOVKAMA
Kako je rije? o paketu velikog broja olovaka koje se pakiraju u TOZovoj tvornici, nismo bili upoznati sa sastavom kutije niti nas je dobavlja? informirao da je rije? o olovkama koje su korištene kao propagandni materijali. ?im smo dobili ovu informaciju, promptno smo reagirali prema TOZu, a sporne olovke odmah uklonili sa polica. U prilogu Vam dostavljamo i o?itovanje predsjednika Uprave TOZ, Ede Bari?evi?a, iz kojega možete vidjeti da je rije? o propustu s njihove strane.
O?ITOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVE
Poštovani,Vezano uz grafitne olovke artikl P-mix koje se prodaju na prodajnim mjestima Getroa, možemo iznijeti slijede?e:

1.Artikl se sastoji od mixa grafitnih olovaka više vrsta pakiranih u prozirne ?aše od 72 komada za koje je utvr?ena vrlo povoljna cijena.

Budu?i da je uo?eno da se u ?ašama izme?u ostalih nalaze i olovke s reklamnim porukama, rije? je o vjerojatnoj pogrešci prilikom pakiranja. Iz navedenih razloga ?emo povu?i svu robu i navedene grafitne olovke zamijeniti neutralnima.

Ujedno primite našu ispriku.

Facebook komentari