Sponza: Zdravlje građana iznad bilo kojih političkih interesa

IZ SABORSKIH KLUPA
Saborski zastupnik IDS-a, Giovanni Sponza u današnjem iznošenju stajališta, govorio je o Općoj bolnici u Puli koja je nakon gotovo 20 godina pregovora u kojima je participiralo 6 premijera i 8 ministara zdravstva, u završnoj fazi uređenja.
Napomenuo je kako je Klub zastupnika IDS-a za govornicom u Hrvatskom saboru više puta govorio o toj temi, kao jednoj od najvažnijih investicija na području Istarske županije, koju zajednički realiziraju Vlada i Istarska županija s općinama i gradovima.

Sponza je naglasio da su u prvim financijskim projekcijama prema Sporazumu Vlade, Istarske županije i Opće bolnice u Puli planirana sredstva u iznosu od 800 milijuna kuna, a budući da je javnim natječajem za gradnju bolnice postignuta povoljnija cijena, Sporazum je revidiran s prvotnih 800 na 600 milijuna kuna.

-Važno je naglasiti da se gradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje bolnice izvodi po projektu kojeg je Ministarstvo zdravstva naručilo, odobrilo i revidiralo završno s 2012. godinom, a da su od 2012. godine do danas izmijenjeni relevantni zakoni, pravilnici i propisi, stoga je bilo nužno pristupiti izmjenama i dopunama projekta, kazao je Sponza. Dodao je da je sukladno tim činjenicama, prije svega zbog navedene promjene propisa, a time i viših standarda, povećana ukupna cijena projekta za 150 milijuna kuna.

Naglasio je kako povećanje vrijednosti investicije uz novo zaduživanje ne povećava ranije planirana i rezervirana sredstva za anuitete u državnom proračunu i njegovoj projekciji i to zbog dvije činjenice. Prve, da je pulska bolnica reprogramiranjem kredita ostvarila uštede i druge, da se nalazimo u trenutku kada su najpovoljniji uvjeti kreditiranja na tržištu.

-Budući da je ovo pitanje raspravljeno na zajedničkom sastanku predstavnika ministarstva zdravstva i Istarske županije te istaknuto na sjednici Vlade održane prošle godine, očekujemo konkretne i pravovremene poteze Vlade kako bi  projekt izgradnje bolnice bio u cijelosti realizacije do kraja ove godine, jer bi zdravlje građana trebalo biti iznad bilo kojih političkih interesa, zaključio je Sponza.

(rex)

Facebook komentari