Sponza: Država tužbama tjera općine i gradove u financijski slom

IZ SABORSKIH KLUPA
„U ovom trenutku država vodi više od 200 sudskih sporova u Istarskoj županiji protiv općina i gradova radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama koje su u zemljišnim knjigama i katastru označene kao šume ili poljoprivredno zemljište, a na tim nekretninama su općine i gradovi upisani kao vlasnici temeljem pravomoćnih sudskih odluka koje datiraju još od početka 90-tih godina prošlog stoljeća,  pa na ovamo“, kazao je Giovanni Sponza na početku svog današnjeg izlaganja o problemu s kojim se suočavaju općine i gradovi u sporovima s državom.

Istaknuo je kako na spomenute sudske odluke nadležna tijela Republike Hrvatske nisu ulagala pravne lijekove, smatrajući ih pravilnim i zakonitim, a tada je i Vrhovni sud u svojim odlukama stao na stranu općina i gradova.

- Nažalost, posljednjih nekoliko godina sudovi temeljem tužbi Republike Hrvatske mijenjaju ustaljenu sudsku praksu i sada prihvaćaju tužbene zahtjeve države, što dovodi do toga da se općinama i gradovima oduzima vlasništvo na nekretninama koje su već stekle.

Napomenuo je kako su općine i gradovi, u skladu sa zakonom, raspolagali dijelom tih svojih nekretnina te dobivena sredstva od prodaje koristili za svoj razvoj, a da država sada zahtjeva povrat tih sredstva tužbama.

Dodao je i kako ovakvo mijenjanje dugogodišnje sudske prakse, kao i tumačenje odredaba Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu na ovakav način, povlači za sobom katastrofalne posljedice i počinje dovoditi do financijskog sloma općina i gradova.

Saborski zastupnik IDS-a upozorio je kako nije riječ o pukom izražavanju nezadovoljstva od strane općina i gradova zbog gubljenja imovine u sudskim postupcima, već kako je riječ o teškim posljedicama kao što su velika pravna nesigurnost čime bi se iznevjerilo povjerenje građana i investitora u općine i gradove.

Dodao je i to kako država postavljanjem zahtjeva za isplatom ogromnih novčanih iznosa koje su općine i gradovi uprihodovali raspolaganjem nekretnina na zakonit način, zapravo pridonosi financijskom krahu općina i gradova. Također, napomenuo je da će općinama i gradovima, ako ostanu bez nekretnina koje imaju u svom vlasništvu, biti onemogućen daljnji razvoj.

Facebook komentari