Sjednica Gradskog vije?a Grada Pule - Tematska sjednica

NEIZVJESTAN DOLAZAK ISDF-a
U subotu 22. prosinaca 2007. godine s po?etkom u 10 sati u Komunalnoj pala?i održati ?e se tematska sjednica Gradskog vije?a Grada Pule. Tematska sjednica ve? je izazvala polemike i vrlo je upitno ho?e li se na njoj pojaviti svi iz oporbe s obzirom da su tijekom ju?erašnjeg dana iz ISDF-a pozvali vladaju?e da prolongiraju sjednicu zbog neprikladnosti termina njenog održavanja. Vije?nici su nekoliko dana prije održavanja sjednice zaprimili materijale u CD-u formatu. Kako saznajemo u radu Gradskog vije?a sudjelovati ?e i pro?elnik Upravnog odijela za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule i Vesna Duki?, pomo?nica pro?elnika odjela. U to?ki Sustav za odvodnju i pro?iš?avanje otpadnih voda grada Pule sudjelovati ?e i predstavnici Herculanee. To?ke dnevnog reda su :
1.Sustav gospodarenja otpadom na podru?ju Istarske županije
2.Sustav za odvodnju i pro?iš?avanje otpadnih voda grada Pule (N.M.)

Facebook komentari