Sjednica Gospodarskog vije?a HGK-ŽK

JU?ER U VRSARU
Na sjednici Gospodarskog vije?a HGK-Županijske komore Pula održanoj u Vrsaru, ju?er su dodjeljene Zlatne plakete HGK-ŽK Pula najuspješnijim trgova?kim društvima u 2007. godini. U kategoriji malog trgova?kog društva Zlatna plaketa dodijeljena je tvrtki Brolex d.o.o. Buje, dobitnik u kategoriji srednjeg trgova?kog društva je Maslinica d.o.o. Rabac, a TDR d.o.o. Rovinj dobitnik je Zlatne plakete u kategoriji velikog trgova?kog društva. Tako?er, dodijeljena su i priznanja HGK za zna?ajnije obljetnice poslovanja te je tvrtka Buje-export d.o.o. Buje dobila priznanje za 40 godina poslovanja, a Industrochem d.o.o. Pula za 50 godina poslovanja. Priznanje za 60 godina poslovanja dobile su pulske tvrtke Vodovod d.o.o. i Arena d.o.o. Sjednica je održana pod presjedanjem predsjednice ŽK Pula Jasne Jaklin Majeti?, a uvodni?ari na sjednici bili su Jasna Beloševi? Mati? koja je govorila o tredovima u hrvatskom gospodarstvu, i Neven Staver, potpredsjednik Gospodarskog vije?a HGK-ŽK Pula i ?lan uprave Plave lagune koji je govorio o temeljnim trendovima u istarskom turizmu. (P.A.)

Facebook komentari