“Šezdesetogodišnjica pripojenja Pule Hrvatskoj i Jugoslaviji«

IZLOŽBA SURADNIKA REGIONALA NEVENE TRGOV?I? I GORANA ŠAPONJE

Da prisje?anje prošlosti ugurano u staklene panoe ne mora biti dosadno, strogo, muzejsko pa ni skupocjeno, dokazuje improvizirana izložba postavljena u prizemlju bivšeg Filozofskog fakulteta u Puli. Jednostavan, ali i originalan i inspirativan postav naslova »Šezdesetogodišnjica pripojenja Pule Hrvatskoj i Jugoslaviji« djelo je pulskih studenata, Nevene Trgov?i? i Gorana Šaponje, ina?e i Regionalovih suradnika, koji su na povjerenje mentora, profesora Igora Dude dobili priliku izvesti u sklopu kolegija Hrvatska povijest u 20. stolje?u. U vojnom šatoru natkrivenom zastavama aktualnih u Puli u godinama nakon Drugog svjetskog rata, može se uz pregledne povijesne crtice, karte Istre i Pule s ondašnjim granicama, ponekog originalnog artefakta, brojnih preslika fotografija i novina, koje su snimljene, odnosno tiskane 1947. godine, iš?itati i poneki citat izvu?en iz nekolicine intervjua svjedoka Savezni?ke uprave u Puli. Povijesne crtice i intervjui tek rijetkih od još uvijek brojnih svjedoka Savezni?ke uprave u Puli, iako se sukladno vremenskom odmaku njihov broj rapidno smanjuje, na što upu?uje i broj prisutnih na proslavi šezdesetogodišnjice pripojenja Pule Istri, Hrvatskoj i Jugoslaviji, održanoj 16. rujna u Areni, popra?eni su mnogim Puljanima nepoznatim fotografijama. Jer, usprkos mnoštvu stranica ispisivanih o najve?em gradu Istre, Puljani i dalje imaju pozamašne rupe o povijesti grada u kojem žive, pa možda baš i zbog toga rijetko tko i živi sa njim. I upravo je zato pohvalna ova inicijativa studenata da se poviješ?u gotovo bombardiraju, ako ništa drugo bar oni koji bi djeci tu istu povijest trebali u ?im višoj mjeri nepristrano predo?avati. Na zastajanje prolaznika i njihovo ogledavanje ove edukativne izložbe navode i izra?eni natpisi koji po uzoru na one originalne iritiraju o?ne živce naglašavanjem prisutne savezni?ke uprave u gradu. Uz natpise i sjene onodobnog straha i trepeta, »bakule nere«, posjetitelje izložbe ?e onodobnoj realnosti, na radost mnogih, a na o?itu žalost ?uvara klju?eva povijesnih trezora, približiti i dva dokumentarna filma, Jadranfilmova »Istina o Puli« i »Pola, addio!«, edicije La settimana Incom, numero 46. Iako oba snimljena 1947. godine, njihov se rakurs istine razlikuje onoliko koliko i me?u hrvatskim i talijanskim stanovništvom Pule i Istre, pa kona?no i Vlada koje u njihovo ime nerijetko zbore. Izložbu možete pogledati do kraja tjedna, u radno vrijeme Fakulteta: od ponedjeljka do petka: 7 – 22 h, u subotu: 7 – 12 h. (IP)

Facebook komentari