Shengen na pulski na?in

RAZGRANI?ENJE NA BUNARINI?
Najnovije betonske prepreke postavljene na Bunarini kao da su poruka korisnicima sportske lu?ice gdje po?inje zona «posebnog režima» ili pojednostavljeno re?eno gdje je granica do koje se može nesmetano prilaziti. Iako su korisnici sportske lu?ice i starosjedioci Bunarine navikli nesmetano prilaziti djelu obale ispod Hotela Histria polako ali sigurno po?inju se privikavati na nova pravila igre. Ho?e li korisnici sportskih vezova po ugledu na Shengenska pravila, kao prvi susjedi nauti?kog dijela dobiti klju?eve grani?nih rampi ili bar bagere za nesmetani manevar uz obalu lu?ice?  Za sve odgovore vezane uz Bunarinu treba se strpjeti. Pred nama je burno razdoblje tijekom kojeg ?e do?i do izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, a i iz Grada  najavljuju da ?e se na jednoj od sjednica Gradskog vije?a raspravljati o Bunarini. (M.S.) 

Facebook komentari