Seminari za članove mobilnih timova

ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA
U obrazovnom centu Ministarstva unutarnjih poslova Valbandon, 11. i 12. svibnja organiziraju se seminari za članove mobilnih timova za pružanje prvih oblika pomoći i zaštite trgovanja ljudima. Seminare organizira Ured za ljudska prava u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Osim predstavnika MUPA-a, zdravstva i socijalne skrbi te nevladinih organizacija, na seminaru će predavanje održati i predsjednik Ureda za ljudska prava Luka Mađerić. (REX)

Facebook komentari