Seminar o održivom razvoju “Od ideje do akcije”

DNEVNI BORAVAK, ROJC, 2.-4. RUJNA
Zelena Istra i Centar za mirovne studije od 2. do 4. rujna u prostorima Dnevnog boravka u DC Rojc organiziraju "Seminar o održivom razvoju, 2. modul - Od ideje do akcije" za profesorice i profesore osnovnih i srednjih škola iz Pule i Knina. Tema održivog razvoja jedna je od najaktulanijih tema današnjice, a edukacija je temelj za postizanje održivog razvoja. Stoga je cilj obrazovnih seminara da nastavnici steknu teorijska znanja i vještine u području održivog razvoja, koja će im pomoći da osmisle, organiziraju i provedu školske projekte i projekte u zajednici na tu temu. Kompetencije koje će nastavnici steći u okviru ovog projekta pomoći će im i da svoju nastavu povežu s Kurikulumom za međupredmetnu temu Održivi razvoj.

Prvi modul seminara održan je u Kninu 01.- 03.07.2019. i bio je posvećen znanju, vrijednostima i izgradnji stavova vezanih za područje održivog razvoja (OR). Modul u Puli posvećen je znanjima i vještinama u području osmišljavanja, organiziranja i provedbe aktivnosti koje su vezane uz održivi razvoj (školski projekti, projekti u zajednici, dugotrajnije tematske aktivnosti). Program je dizajniran tako da bude priprema za provođenje sadržaja održivog razvoja kroz nastavu, izvannastavne i projektne aktivnosti s učenicama/cima. Osim toga, na seminaru će nastavnici predstaviti i svoje primjere dobre prakse.

Provedbeni tim ovog modula čine predstavnice partnerskih udruga Zelena Istra (Nina Brnić, Irena Burba i Dušica Radojčić) te Centra za mirovne studije (Lana Jurman i Lovorka Bačić) koje sve imaju višegodišnje iskustvo u obrazovanju nastavnika/ca i/ili rada u školi te direktnom radu u i sa zajednicom.

Seminar se provodi u sklopu projekta „Znanje za održivo djelovanje“ koji vodi udruga Zelena Istra, a partneri su Ekološka udruga Krka Knin i Centar za mirovne studije te partnerske škole iz Pule: OŠ Monte Zaro, OŠ Šijana, OŠ Kaštanjer, Gimnazija i partnerske škole iz iz Knina: OŠ Domovinske zahvalnosti i SŠ Lovre Montija. Projekt se provodi u oviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

(Rex)

Facebook komentari